Một góc công trường dự án đang được quây rào sắt xung quanh

Một góc công trường dự án đang được quây rào sắt xung quanh