Màn biểu diễn sôi động tại lễ động thổ dự án Arena Cam Ranh

Màn biểu diễn sôi động tại lễ động thổ dự án Arena Cam Ranh