Thủ tướng: Sớm giải quyết vấn đề nhà ở để công nhân “an cư lạc nghiệp”

Thủ tướng: Sớm giải quyết vấn đề nhà ở để công nhân “an cư lạc nghiệp”

Xác định giải quyết vấn đề nhà ở để công nhân “an cư lạc nghiệp” là một trong 3 trọng tâm của năm 2023, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan khẩn trương nghiên cứu, đề xuất chính sách xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc chồng chéo…

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh - Hải Nguyễn.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh – Hải Nguyễn.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu này tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đề ra nhiệm vụ trọng tâm phối hợp công tác năm 2023 và thời gian tới, sáng 1/2.

ỔN ĐỊNH VIỆC LÀM, NÂNG CAO THU NHẬP CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, trong tổng số 10 nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, cơ quan, có 7 nhiệm vụ đang tiếp tục phối hợp thực hiện như: Về quyền lợi, chính sách an sinh xã hội của người lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan tham mưu. Về cơ chế, chính sách liên quan đến nhà ở công nhân, đất đai, quy hoạch sử dụng đất công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, Bộ Xây dựng đang chủ trì nghiên cứu sửa đổi Luật Nhà ở.

Về phục hồi thị trường lao động cho các khu công nghiệp, khu chế suất công nghệ cao, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã triển khai các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao…

Tuy nhiên, có 3 nhiệm vụ chưa được triển khai trên thực tế, cần tiếp tục khẩn trương triển khai, đó là chính sách tín dụng cho người lao động nghèo vay vốn thông qua cơ chế cấp bù lãi suất; về thể chế hóa chủ trương của Đảng thành pháp luật tạo hành lang pháp lý bảo vệ người lao động; về công bố mức sống tối thiểu của người lao động.

Theo Thủ tướng, thời gian tới, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, nhanh chóng, khó đoán định. Trong nước, nền kinh tế có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Với tổ chức công đoàn, thị trường lao động và quan hệ lao động với việc thực thi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ rất mới. Số lượng đoàn viên, người lao động ngoài khu vực nhà nước tiếp tục tăng nhanh, chiếm tỷ lệ lớn.

Trong những bối cảnh đó, về định hướng phối hợp công tác thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh thêm một số nội dung. Thủ tướng yêu cầu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ động nghiên cứu, đề xuất, tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, nhất là các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội cho người lao động. Đồng thời, thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, góp phần nâng cao đời sống của người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cần tiếp tục phối hợp với bộ, ngành, địa phương thực hiện các biện pháp ổn định, phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, bền vững và chăm lo đời sống người lao động; làm tốt công tác giám sát việc thực hiện chế độ lương, thưởng đối với người lao động của người sử dụng lao động.

Thủ tướng lưu ý các ban, bộ, ngành, các cấp ủy, chính quyền các cấp phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cấp công đoàn giải quyết kịp thời nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của người lao động, nhất là vấn đề ổn định việc làm, nâng cao thu nhập; vấn đề nhà ở, trường học, trạm y tế, nơi vui chơi giải trí; vấn đề chậm đóng bảo hiểm xã hội và rút bảo hiểm xã hội một lần; việc tuân thủ chính sách, pháp luật của người sử dụng lao động.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh - Hải Nguyễn.
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh – Hải Nguyễn.

Thủ tướng cũng giao tổ chức công đoàn phối hợp với các bộ, ngành liên quan và chính quyền địa phương tiếp tục làm tốt công tác đào tạo, nâng cao trình độ mọi mặt cho người lao động, trước hết là kỹ năng nghề, kiến thức pháp luật, ý thức chính trị, bản lĩnh giai cấp, tác phong công nghiệp, tinh thần trách nhiệm, sự gắn bó với doanh nghiệp.

ƯU TIÊN NGUỒN LỰC CHO 3 TRỌNG TÂM ĐÁP ỨNG NHU CẦU THIẾT THỰC CỦA CÔNG NHÂN

Thủ tướng lưu ý, nguồn lực, thời gian có hạn, yêu cầu thì cao, phải chọn công việc trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó, thực chất, mang lại hiệu quả cụ thể, cân đong đo đếm được, đáp ứng những nhu cầu thiết thực của công nhân, người lao động.

Trong năm 2023, Thủ tướng đề nghị tập trung, ưu tiên công tác lãnh đạo, chỉ đạo và nguồn lực cho 3 công việc trọng tâm, đột phá. Thứ nhất là tăng cường tạo công ăn, việc làm cho công nhân, người lao động thông qua đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tháo gỡ các khó khăn liên quan các thị trường, hợp đồng, đơn hàng của doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều khó khăn.

Đồng thời nâng cao trình độ, tay nghề, kỹ năng cho công nhân đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển đất nước. Thủ tướng giao các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Công Thương; Ngoại giao; Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp làm việc này.

Thứ hai là giải quyết vấn đề nhà ở để công nhân “an cư lạc nghiệp”. Thủ tướng giao Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính phối hợp thực hiện.

Thứ ba là từng bước giải quyết, hoàn thiện các thiết chế văn hóa, y tế, giáo dục, thể thao để nâng cao đời sống tinh thần và sức khỏe người lao động. Các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lao động-Thương binh và Xã hội; Y tế; Giáo dục và Đào tạo phối hợp thực hiện.

Các đại biểu nêu kiến nghị, đề xuất tại hội nghị. Ảnh - Hải Nguyễn. 
Các đại biểu nêu kiến nghị, đề xuất tại hội nghị. Ảnh – Hải Nguyễn. 

Thủ tướng yêu cầu 3 Phó Thủ tướng được giao phụ trách phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các bộ, ngành, tổ chức các cuộc làm việc cụ thể về các nội dung này và báo cáo lại Thủ tướng Chính phủ trong tháng 2.

Tại cuộc làm việc, Thủ tướng cũng cho ý kiến về các kiến nghị của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam liên quan đến Đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế của Công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất”; chính sách phát triển giáo dục mầm non theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP; xử lý doanh nghiệp nợ, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện của người lao động và giải pháp cụ thể bảo đảm quyền lợi của người lao động là nạn nhân; có biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp để ổn định tình hình sản xuất, kinh doanh…

Trong đó, Thủ tướng đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp, tham gia chặt chẽ với các cơ quan của Chính phủ trong quá trình sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi; chủ động đánh giá những vướng mắc để đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan nhằm bảo đảm tính hiệu quả, khả thi trong thực hiện quy định này, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động.

Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan khẩn trương nghiên cứu, đề xuất dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về chính sách xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc chồng chéo, khoảng trống của pháp luật trong thời gian chưa sửa các Luật liên quan.