Cho thuê chung cư Kim Văn Kim Lũ giá bao nhiêu?

Cho thuê chung cư Kim Văn Kim Lũ giá bao nhiêu?

Cho thuê chung cư Kim Văn Kim Lũ giá bao nhiêu?