Putin ra lệnh đình chiến cuối tuần ở Ukraine

Putin ra lệnh đình chiến cuối tuần ở Ukraine; Kiev sẽ không tham gia