Shophouse Melody Linh Đàm-Lưu ý khi đầu tư shophouse khối đế