Hoài Nhơn (Bình Định) bàn giải pháp xây dựng thị xã đạt tiêu chí đô thị loại III với dự án Grand Navience City

Hoài Nhơn (Bình Định) bàn giải pháp xây dựng thị xã đạt tiêu chí đô thị loại III.

Sáng 6.4, UBND TX Hoài Nhơn tổ chức họp nghe báo cáo kết quả rà soát và cho ý kiến về các giải pháp thực hiện hoàn thành nâng cao tiêu chí đô thị loại IV và xây dựng TX Hoài Nhơn đạt tiêu chí đô thị loại III trước năm 2025.

Qua đánh giá chi tiết 5 tiêu chí phân loại đô thị bao gồm 59 tiêu chuẩn đánh giá đối với đô thị loại III, đến nay Hoài Nhơn đạt 81,49/100 điểm, có 51/59 tiêu chuẩn đạt, 40 tiêu chuẩn đã đạt và vượt mức điểm tối đa, 11 tiêu chuẩn đạt điểm và trên điểm tối thiểu và 8 tiêu chuẩn chưa đạt điểm so với tiêu chuẩn.

Trong đó, đánh giá đối với từng tiêu chí thì tiêu chí về vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển KT-XH đạt 15,28/20 điểm, quy mô dân số đô thị đạt 8/8 điểm, mật độ dân số đạt 4,5/6 điểm, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt 6/6 điểm, trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị đạt 74,71/60 điểm.

Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, lãnh đạo thị xã và các xã, phường đã tập trung thảo luận, đề ra các giải pháp để xây dựng TX Hoài Nhơn đạt tiêu chí đô thị loại III.

Kết luận cuộc họp, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND TX Hoài Nhơn Phạm Trương yêu cầu thời gian đến, ngành chuyên môn của thị xã cần tham mưu thành lập các đoàn công tác kiểm tra tình hình thực hiện xây dựng nâng cao tiêu chí đô thị loại IV và xây dựng TX Hoài Nhơn đạt tiêu chí đô thị loại III trước năm 2025 ở các địa phương; tập trung xây dựng các cụm công nghiệp, khu đô thị, hoa viên, công viên, các công trình thiết chế văn hóa cũng như tập trung thu hút lực lượng lao động, tăng cường xây dựng nhà ở xã hội, tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, xây dựng các công trình giao thông, siêu thị, trung tâm thương mại… tạo điều kiện cho địa phương sớm hoàn thành đạt tiêu chí đô thị loại III.

Dự án đất nền Grand Navience City Bình Định là một trong số ít dự án tại Hoài Nhơn có sở hữu lâu dài, quy hoạch bài bản, vị trí trung tâm và cận biển. Với tốc độ phát triển vượt bậc của thị xã Hoài Nhơn, tương lai sẽ trở thành thành phố thứ 2 của Bình định giống Quy Nhơn. Đầu tư đất nền Hoài Nhơn quý khách nên chọn dự án dự án Grand navience City bởi bị trí đẹp nhất, quy hoạch bài bản nhất, giá khởi điểm tốt nhất và tiềm năng tăng giá cao nhất. Quý khách vui lòng liên hệ chủ đầu tư dự án Grand Navience City Bình Định, Hotline 0906126393